Menu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Novego Poland Piotr Kozieł z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Zbigniewa Herberta 7, z którym również można się kontaktować przez adres biuro@fabrykaposadzek.pl lub numer telefonu podany w zakładce Kontakt.
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, wykonania umowy/zamówienia, marketingu bezpośredniego, wykonania czynności finansowo-księgowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia wymienionych usług i procesów
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.
4. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
.